Zgodovina

tl_files/zgodovina/left.jpgtl_files/zgodovina/right.jpgPodjetje Beti Metlika je že od vsega začetka poznano prav pod tem imenom. Ustanovljeno je bilo l. 1956, pod imenom ki pomeni kratico iz začetnih črk prvotnega in dolgo časa vzporednega imena podjetja, "Belokranjska trikotažna industrija". Podjetje se je v zelo kratkem času razvilo v največjega v Beli Krajini in je močno pripomoglo k zmanjševanju dotlej zelo intenzivnega izseljevanja ljudi iz te regije. Beti je na svoji razvojni poti poleg nenehnega večanja obsega poslovanja in ponudbe, ki je hitro začela presegati okvir zgolj trikotažnih izdelkov, doživela kar nakaj reorganizacij. Te so bile včasih posledica državne politike, največkrat pa notranje razvojne strategije podjetja. Tako je konec 70-ih let dotedanjo izrazito funkcijsko naravnanost zamenjala produktno-programska organiziranost podjetja, s formiranjem treh proizvodno-prodajnih programov; Preja, Metraža in Konfekcija. Tedaj se je spremenil tudi širši naziv podjetja Beti in Belokranjska trikotažna industrija je tako postala Beti Tekstilna industrija, d.d.


BETI se vrača

Aktualno ...oživitev blagovne znamke BETI...... več

Beti praznuje 60let!

Aktualno Leta 1956 je Metlika...... več

Aktualno

Bodite obveščeni o naših akcijah in nagradnih igrah!